НАШІ НАПРАЦЮВАННЯ: ТВОРЧІСТЬ, ПОШУКИ, РОЗРОБКИ, ПОРАДИ.

 1. Реалізація новітніх підходів у викладанні української мови, літератури, української мови за професійним спрямуванням при підготовці молодших спеціалістів у ЗВО І-ІІ р.а. Матеріали обласного методичного об’єднання викладачів  української мови та літератури коледжів Рівненської області/. Рівненський коледж університету «Україна». Укладачі: Красовська А.М., Хильчук Ю.В., 2015 Р.

2. Нетрадиційні форми навчання та формування правописної компетенції студентів. Матеріали методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ЗВО І-ІІ Р.А. Рівненської області.  Млинівський державний технолого-економічний коледж. 2015 р.

3. Нетрадиційні форми навчання  та формування технологічної компетентності студентів. Матеріали методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ЗВО І-ІІ р.а. Рівненської області. Рівненське музичне училище РДГУ. Укладач Шеруда Н.П.

4. Пошуково-дослідницькі підходи до викладання навчального предмету «Фізика». Методична розробка, Рівненський аграрний коледж, укладач Корсун Я.П.

5. Технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Опорний конспект лекцій у схемах. Рівненський державний аграрний коледж. Укладач Балдич Л.В., 2015 р.

6. Технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Робочий зошит для студентів спеціальності «Комерційна діяльність»,  Рівненський державний аграрний коледж, укладач Балдич Л.В., 2015 р.

7. Використання інтерактивних технологій під час викладання дисциплін математичного циклу. Методична розробка. Рівненський державний аграрний коледж. Укладач Тригубець Л.Р., 2015 р.

8. Математичний аналіз. Навчальний посібник для студентів. Рівненський державний аграрний коледж. Укладач Тригубець Л.Р., 2015 р.

9. Епізоотологія з мікробіологією. Робочий зошит для студентів. Млинівський державний технолого-економічний коледж, 2018 р.

10. Лісівництво. Збірник інструктивно-методичних матеріалів до виконання практичних робіт для студентів. Березнівський лісотехнічний коледж, автор Блищик І.В.

11. Лісівництво.Навчальна програма  для ВЗО І-ІІ р.а. Березнівський лісотехнічний коледж, автор Блищик І.В.

12. Контроль і ревізія. Навчальна програма для ЗВО І-ІІ р.а. Березнівський лісотехнічний коледж, автор Вишняк Л.М.

13. Контроль і ревізія. Методичні вказівки до виконання програми навчальної практики. Методична розробка, Березнівський лісотехнічний коледж, автор Вишняк Л.М.

14. Контроль і ревізія. Навчально-методичний посібник для самостійного  вивчення дисципліни. Березнівський лісотехнічний коледж, автор Вишняк Л.М.

15. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Сарненський педагогічний коледж, укладач Мартинчук С.В.

16.Термінологічний словник з всесвітньої історії. Навчальний посібник. Сарненський педагогічний коледж, укладач Мартинчук С.В.

17. Всесвітня історія ХХ ст. Основні документи. Навчальний посібник. Сарненський педагогічний коледж, укладач Мартинчук С.В., 2015 р.

18. Семінарські заняття з всесвітньої історії. Колективна методична розробка викладачів Сарненського педагогічного коледжу, 2015 р.

19. Опорні конспекти з всесвітньої історії. Сарненський педагогічний коледж, укладач Мартинчук С.В., 2О17 Р.

20. Культура мовлення і практикум з виразного читання. Посібник для студентів ЗВО І-ІІ р.а., Сарненський педагогічний коледж, укладач Ясак С.Д.

21. Самостійна робота студентів з загальної фізіології. Навчальний посібник. Сарненський педагогічний коледж, укладач Слободзян І.М., 2016Р.

22. Вища математика: теорія, практика, застосування у професійній діяльності економіста. Навчальний посібник. Березнівський лісотехнічний коледж, автор ЧУХРАЙ З.Б.

23. Свмостійно вивчаємо вищу математику. Навчально-методичний посібник. Березнівський лісотехнічний коледж, автор Чухрай З.Б.

24. Інформатика. Збірник методичних матеріалів до лабораторних робіт. Березнівський лісотехнічний коледж, укладач Мосійчук Р.С.

25. Інформатика. Робочий зошит для лабораторних робіт.Березнівський лісотехнічний коледж, розробник Мосійчук Р.С.

26. Психологічний супровід діяльності викладача-початківця. Методична розробка. Державний вищий навчальний  заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу», розробник Козлинець О.Ю.

27. Сучасні техніки декорування в освітньому процесі. Методичний посібник. Сарненський педагогічний коледж, розробник Яремчук І.А.

28. Посібник інструкцій до виконання практичних робіт з методики трудового навчання з практикумом. Сарненський педагогічний коледж РДГУ, укладач Яремчук І.А.2018.

29. Ботаніка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Березнівський лісотехнічний коледж НУВП, автор Блищик Л.О.,2015Р.

30. Програма з дисципліни «Технології виробництва конструкційних матеріалів». Сарненський педагогічний коледж РДГУ, укладач Яремчук І.А.

31. Програма з курсу «Загальні питання методики». Сарненський педагогічний коледж РДГУ, укладач Яремчук І.А.

32. Програма педагогічної практики. Сарненський педагогічний коледж РДГУ,  укладач Яремчук І.А.

33. Тестовий контроль знань з всесвітньої історії. Методична розробка. Сарненський педагогічний коледж РДГУ, укладач Мартинчук С.В.

34. Формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників на заняттях з неврології. Методичні рекомендації. КЗВО «Рівненська медична акдемія», укладач Копаниця О.М.

35. Основи здоров’я. Пробний урок. Сарненський педагогічний коледж, розробник Гук С.С.

36. Програ навчальної дисципліни «Основи здоров’я». Сарненський педагогічний коледж РДГУ. Розробник ГУК С.С.

37. Формування  ключових компетентностей  учнів на уроках «Основи здоров’я». Методично-дидактичний посібник Сарненський педагогічний коледж, розробник Гук С.С.

38. Навчальний посібник з інформатики. Комунальний заклад вищої освіти «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ», автор Лукащук В.І., 2019 р.

39. Впровадження методу проектів при проведенні занять з невідкладних станів в алергології. КЗВО «Рівненська медична академія», навчально-методичний посібник, автор Шадий С.Б., 2019 р.

40. Методичні рекомендації з організації практики в закладах дошкільної освіти. Сарненський педагогічний коледж РДГУ, розробник Тищук А.В., 2018 р.

41. Дошкільна педагогіка. Матеріали з підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту. Сарненський педагогічний коледж РДГУ, укладач Тищук А.В.

42. Навчальний посібник з практичного курсу англійської мови у 2-х частинах. Сарненський педагогічний коледж РДГУ, упорядник Юркевич Ж.В.

43. Застосування інтегрованих взаємозв’язків загальноосвітніх природничих предметів та профільних дисциплін у формуванні професійної компетентності студентів спеціальності «Туризм». Навчально-методичний посібник. Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП, Розробник Кондратюк І.В.

44. Формування фахової компетентності  майбутніх медичних працівників середньої ланки на заняттях інформатики та медичної інформатики. Методична розробка.  КЗВО «Рівненська медична академія» розробник Лукащук В.І.

45. Розробка методичних вказівок  до практичних занять на основі компетентнісного підходу на тему заняття «Дифтерія у дітей». ВП  КЗВО «Рівненська медична академія»  «Костопільський медичний коледж». Розробник Марчук Т.Г.

46. Роль навчально-контролюючих  програм  у підготовці медичної сестри. Методична розробка. КЗВО «Рівненська медична академія», розробник Чижишин Б.З., 2019 р.

 Процюк В.К. – голова науково-методичної ради

© 2019. Науково-методична рада ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Рівненської області

Please publish modules in offcanvas position.