КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

роботи обласних методичних об’єднань

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

 

У календарному плані визначено дати, місце проведення та теми, винесені на розгляд засідань методичних об’єднань. План проведення засідання у відповідності до зазначеної теми складається цикловою комісією навчального закладу, в якому воно  відбудеться та погоджується з його адміністрацією. Заняття рекомендується проводити із залученням науковців та практичних працівників певної галузі, передбачивши різноманітні форми проведення: лекції, доповіді, повідомлення, навчальні заняття, поза аудиторні заходи тощо. До участі в обговорені планових питань долучаються всі члени методоб’єднання, проводять обмін досвідом, вносять пропозиції щодо вирішення навчально-виховних завдань.

Початок засідань усіх методоб’єднань – 11 год. 00 хв.

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою директорів ВНЗ І-ІІ р.а.

Протокол № 1 від ________________

 

Голова Ради                    Романчук В.П.

 

 Голова Ради директорів                        Романчук Василь Прокопович

                                                                                (067) 36 20 124

 

Методист Ради директорів                    Процюк Віталій Кононович

                                                                                (067) 74 80 669

 

Секретар Ради директорів                    Безрукова Анна Леонідівна

                                                                              (096) 31 97 107

 

 

Список голів обласних методичних об’єднань

на 2018-2019 навчальний рік

№ з\п

Назва методичного об’єднання

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер телефону

Місце роботи

1.

Заступників директорів з навчальної роботи

Гусевик Святослав Олександрович

28-77-52

097-47-76-543

Рівненський коледж економіки та бізнесу

2.

Заступників директорів з виховної роботи

Талімончук Олександр Григорович

26-59-23

22-03-03

097-58-42-011

Рівненський коледж НУБіП

3.

Заступників директорів з виробничого навчання

Оксюта Валерій Миколайович

62-01-85

050-91-29-050

Рівненський базовий медичний коледж

4.

Завідувачів відділень

Мариніна Галина Семенівна

097-782-61-04

Сарненський педагогічний коледж РДГУ

5.

Вихователів гуртожитків

Милацька Оксана Опанасівна

067-182-82-90

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

6.

Завідуючих бібліотек

Вацко Вікторія Іванівна

097-645-60-09

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

7.

Викладачів інформатики та обчислювальної техніки

Марценюк Микола Васильович

23-40-09

097-64-58-398

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

8.

Викладачів зарубіжної літератури

Чачіна Галина Сергіївна

22-50-28

26-95-20

068-14-57-562

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

9.

Викладачів хімії

Кондратюк Інна Володимирівна

22-50-28

098-44-55-978

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

10.

Викладачів обліково-економічних дисциплін

Власюк Юлія Іллівна

23-62-54

067-83-18-541

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

11.

Викладачів математики

Тригубець Лариса Романівна

28-13-68

096-21-98-863

Рівненський коледж НУБіП

12.

Викладачів креслення

Неплюхіна Наталія Леонідівна

23-40-09

068-05-87-434

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

13.

Викладачів української мови та літератури

Зелінська Олена Максимівна

28-16-67

050-43-54-844

Технічний коледж НУВГП

14.

Викладчів і керівників фізичного виховання

Кірілков Олег Миколайович

28-16-67

067-355-84-50

Технічний коледж НУВГП

15.

Викладачів суспільних дисциплін

Купчишина Тетяна Володимирівна

22-03-03

097-80-93-681

Рівненський коледж НУБіП

16.

Викладачів іноземних мов

Ярощук Мирослава Анатоліївна

23-40-09

097-49-83-654

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

17.

Викладачів фізики

Білецький В’ячеслав В’ячеславович

28-77-10

067-800-86-54

Рівненський коледж економіки та бізнесу

18.

Методистів

Дмитрійчук Катерина Олексіївна

23-33-01

097-04-35-644

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП

19.

Психологів

Козлинець Олена Юріївна

28-77-10

097-28-86-888

Рівненський коледж економіки та бізнесу

20.

Викладачів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Ойцюсь Андрій Миколайович

28-77-10

096-55-33-282

Рівненський коледж економіки та бізнесу

 

 

  • Примітка:

Просимо особливу увагу приділити оформленню та своєчасному обговоренню документів педагогічних працівників, які атестуються та претендують на присвоєння педагогічних звань.

         Головам обласних методичних об’єднань і особам, відповідальним за їх організацію та проведення, рекомендується запрошувати на засідання провідних спеціалістів, вчених вищих навчальних закладів, працівників обласних, районних держадміністрацій.

 

План роботи обласних методичних обєднань

на 2018-2019 навчальний рік

 

Дата

Місце проведення

Назва метообєднання

Тема засідання

13.09

 

Обласне відділ.

Комітету фіз.вих. та спорту МОНУ

виклад. та керівники

фізичного виховання

Організація н.-в. прцесу з фізичного виховання у 2018-2019 н.р.

23.10

 

Технічний коледж НУВГП

психологи

Підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби

24.10

 

Дубенський коледж РДГУ

викладачі математики

Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях математики засобами новітніх технологій

25.10

 

Рівненський базовий медичний коледж

викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін

Педагогічні читання

до ювілею В.О.Сухомлинського

30.10

 

Дубенський коледж культури і мистецтв РДГУ

викладачі зарубіжної літератури

Система роботи з реалізації міжпредметних зв’язків як засіб посилення єдності навчання та виховання

07.11

 

Дубенський медичний коледж

викладачі фізики

Інноваційні технології навчання фізики як засіб формування позитивної мотивації студентів

14.11

 

Мирогощанський

аграрний коледж

викладачі ОП та ОБЖД

Проблеми безпеки життєдіяльності людини і суспільства в сучасних умовах глобалізації

22.11

Рівненський коледж РКЕБ

викладачі укр. мови і літ.

Підвищення якості мовно-літературної освіти шляхом оновлення форм і методів навчання

27.11

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

викладачі обліково-економічних дисциплін

Формування професійних компетентностей студентів шляхом впровадження інтерактивних методів в освітній процес

05.12

Рівненське музичне училище РДГУ

завідувачі бібліотек

Удосконалення системи обслуговування користувачів бібліотеки: сучасні підходи та її урізноманітнення

06.12

Рівненський ВСП «РК НУБіП»

викладачі іноз. мов

Інноваційні підходи до процесу формування мовленнєвих компетентностей

12.12

Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП

заступники директорів в виховної роботи

Волонтерство як важливий ресурс виховної роботи коледжі

19.12

Рокитнівське медичне училище

викладачі інформатики та КТ

Контент та методика проведення відеоконференцій

26.02

Костопільський будівельно-технологічний коледж

викладачі української мови та літератури

Формування базових компетентностей особистості, використання потенціалу, творчих можливостей, інноваційної діяльності у процесі вивчення укр. мови та літератури з метою виховання національно-свідомих громадян України на принципах загальнолюдських цінностей

05.03

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

викладачі математики

Математика як прикладна наука з підготовки фахівців у системі ступеневої освіти (школа-коледж-університет)

12.03

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

 

викладачі креслення

Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом урізноманітнення форм і методів проведення навчальних занять

13.03

ВСП «РК НУБіП України»

 

завідувачі відділень

Система роботи з підвищення успішності студентів за місцем навчання та проживання

14.03

Рівненський базовий медичний коледж

викладачі іноземних мов

Особливості підготовки молодших спеціалістів третього тисячоліття у процесі вивчення іноземних мов

09.04

Дубенський педколедж РДГУ

викладачі суспільних дисциплін

Формування цілісного уявлення про світ духовних цінностей у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін як важливий фактор патріотичного виховання учнівської молоді

16.04

Технічний коледж НУВГП

викладачі зарубіжної літератури

Принцип діалогізму – один з основних при вивченні зарубіжної літератури. Духовний діалог як найвищий принцип.

18.04

Млинівський технолого-економічний коледж

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи

Підвищення рівня організації практик студентів з метою формування в них професійних компетентностей

08.05

 

Рівненський коледж економіки та бізнесу

Заступники директорів з навчальної роботи

Тенденції інноваційних змін у системі освіти та шляхи їх реалізації педагогічними колективами коледжів

15.05

Костопільська філія базового медичного коледжу

Викладачі хімії та біології

Використання інтегрованих занять у процесі вивчення курсу природничо-фундаментальних дисциплін

16.05

Дубенський коледж культури і мистецтв РДГУ

методисти

Упровадження інноваційних форм методичної роботи з реалізації Закону «Про освіту»

22.05

Мирогощанський аграрний коледж

Керівники та викладачі фізичного виховання

Форми та методи вдосконалення навчально-виховної роботи з фізичного виховання

23.05

Автотранспортний коледж НУВГП

психологи

Дозволь собі бути щасливим

23.05

Автотранспортний коледж НУВГП

Вихователі гуртожитків

Упровадження інноваційних технологій у виховний процес в умовах гуртожитку

28.05

Млинівський технолого-економічний коледж

Викладачі БЖД та ОП

Урізноманітнення форм проведення занять з БЖД та БП з метою підвищення рівня компетентностей студентів

 

 

© 2019. Науково-методична рада ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Рівненської області

Please publish modules in offcanvas position.